Expertise en advies bij ingewikkelde vraagstukken

Met ruim dertig jaar ervaring in de bouwwereld zijn wij een gedegen partner op het gebied van advies en expertise. Maar ook als het aankomt op interim-management, projectmanagement, turnaround-management, detachering en aanbestedingen kunt u op de kennis en kunde van Andero Management bouwen. Hierbij richten wij ons voornamelijk op visie en strategie. Onze kennis zetten wij niet alleen in voor bouwbedrijven, maar ook voor verzekeraars, banken, gemeenten, zorginstellingen, woningbouwverenigingen en meer.

Deze opdrachtgevers vragen soms specialistische kennis. Bijvoorbeeld bij een gerechtelijke geschil of bij een verzekeringsclaim over ongeregeldheden in de bouwwereld. Bij deze ingewikkelde vraagstukken heeft u behoefte aan een onafhankelijke partij die boven de materie uitstijgt en zaken objectief bekijkt. Maar ook iemand met een schat aan vakkennis die exact weet waar het over gaat. Andero Management is die partij voor u.